Symfonia - Sonata - Program - Wdrożenia - Serwis
Pakiet wspomagający zarządzenie Symfonia "Premium"
Kompleksowa informatyczna obsługa firm
Człowiek tylko wówczas jest szczęśliwy, kiedy interesuje się tym, co tworzy. Erich Fromm
SYMFONIA PREMIUM

Finanse i księgowość Finanse i księgowość

Program realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe - od budowania planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez automatyczny bilans zamknięcia, pełne rozrachunki i rozliczenia, aż do gotowych lub zdefiniowanych przez Użytkownika zestawień i sprawozdań.


SONATA - Dariusz Kurzela
05-800 Pruszków
Pakiet Symfonia
Dariusz Kurzela - 504 150 729

Tworzenie aplikacji, raportów, www
Jerzy Jankowski - 606 285 068

Komputery, sieci, serwis
Marcin Jankowski - 606 680 644


   SYMFONIA - Analiza finansowa
ANALIZY FINANSOWE

Program wspomaga i przyspiesza pracę działów finansowo-ekonomicznych w firmie. Umożliwia szybkie przygotowanie dowolnych analiz danych zaewidencjonowanych w programie SYMFONIA Finanse i Księgowość. Wykorzystuje wzbogacony o dodatkowe funkcje arkusz kalkulacyjny Excel.

SZYBKIE TWORZENIE WSZELKICH ANALIZ, RAPORTÓW I ZESTAWIEŃ DLA POTRZEB WEWNĘTRZNYCH, JAK RÓWNIEŻ DLA ZEWNĘTRZNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
 • Przygotowywanie zestawień kosztów w różnych układach, np.: według zużycia poszczególnych rodzajów materiałów, miejsc powstania kosztów.
 • Zestawianie przychodów według grup, miejsc ich powstania itp.
 • Definiowanie dowolnych wskaźników finansowych, pomocnych w monitorowaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
 • Przygotowywanie raportów, zawierających ocenę zdolności kredytowej firmy, dla banków, inwestorów i innych instytucji.
 • Możliwość zdefiniowania wzorców wspomagających rozliczanie produkcji.
 • Rozliczanie kosztów ogólnych firmy, np.: według zatrudnienia, powierzchni.
 • Wyliczanie danych do deklaracji VAT-7, z procentowym rozliczeniem VAT.
 • Naliczanie i drukowanie deklaracji CIT-2.
 • Możliwość tworzenia budżetu oraz analizowania jego realizacji.

Szybkie i bezbłędne określenie parametrów, na podstawie których są sporządzane zestawienia

ZNACZNE SKRÓCENIE CZASU PRACY POTRZEBNEGO NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • Bezpośredni wybór kont z planu kont programu Finanse i Księgowość oraz pozycji bilansu i rachunku zysków i strat.
 • Proste definiowanie zestawień - wybór lat, okresów oraz sposobu naliczania i grupowania danych za pomocą rozwijanych list i przełączników.
 • Grupowe wypełnianie danych dla wskazanych pozycji, np. dla stanów wybranych kont w kolejnych miesiącach roku.
RÓŻNORODNE GOTOWE ZESTAWIENIA I RAPORTY
 • Gotowe wzory sprawozdania F01 w układzie zgodnym z wymaganiami GUS.
 • Gotowe wzory deklaracji podatkowych VAT-7 i CIT-2 w układzie zgodnym z wymaganiami Urzędów Skarbowych.
 • Wzorcowe arkusze obrotów kont i sald.
 • Arkusze bilansu, rachunku zysków i strat w dowolnych przedziałach czasu.
 • Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych (łatwe w modyfikacji i dostosowywaniu do własnych potrzeb).
 • Planowanie i kontrola stanu realizacji budżetu.
ELASTYCZNE OPEROWANIE ZGROMADZONYMI DANYMI W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB UŻYTKOWNIKA
 • Prognozowanie przychodów i kosztów w oparciu o rzeczywiste dane i relacje występujące w przedsiębiorstwie.
 • Przeprowadzanie symulacji (np. wzrostu płac) na podstawie rzeczywistych danych i analizowanie ich wpływu na oczekiwane wyniki przedsiębiorstwa.
 • Analizowanie danych za wybrany okres, np. z uwzględnieniem przesuniętego roku obrachunkowego.
 • Równoczesny dostęp do wszystkich lat obrachunkowych, porównywanie danych z różnych lat.

Wygodny wybór infrmacji z planu kont oraz pozycji bilansu i rachunku zysków i strat, umożliwia szybkie wypełnienie danych do analiz.

ZWIĘKSZENIE KOMFORTU PRACY I WYSOKA SKUTECZNOŚĆ OCHRONY DANYCH
 • Szybkie aktualizowanie zgromadzonych danych w oparciu o dane źródłowe, znajdujące się w programie Finanse i Księgowość.
 • Możliwość dodania szczegółowego opisu do analizowanych danych.
 • Łatwe modyfikowanie wzorcowych szablonów i dostosowywanie ich do własnych potrzeb.
 • Automatyczne wczytywanie danych do zdefiniowanych raportów i zestawień.
 • Dwupoziomowa ochrona przechowywanych danych - poprzez wprowadzenie hasła użytkownika oraz zabezpieczenie przed przeglądaniem bądź modyfikowaniem danych za pomocą innych programów.
DUŻA FUNKCJONALNOŚĆ WE WSPÓŁPRACY Z PROGRAMAMI PAKIETU MS OFFICE
 • Kopiowanie zgromadzonych danych i wykorzystywanie ich, np. przy graficznych prezentacjach z użyciem przenośnego komputera pracującego z zainstalowanym pakietem MS Office 97/2000/XP/2003.
 • Możliwość odłączenia aplikacji od programu MS Excel bez utraty danych.