Symfonia - Sonata - Program - Wdrożenia - Serwis
Pakiet wspomagający zarządzenie Symfonia "Premium"
Kompleksowa informatyczna obsługa firm
Człowiek tylko wówczas jest szczęśliwy, kiedy interesuje się tym, co tworzy. Erich Fromm
SYMFONIA PREMIUM

Finanse i księgowość Finanse i księgowość

Program realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe - od budowania planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez automatyczny bilans zamknięcia, pełne rozrachunki i rozliczenia, aż do gotowych lub zdefiniowanych przez Użytkownika zestawień i sprawozdań.


SONATA - Dariusz Kurzela
05-800 Pruszków
Pakiet Symfonia
Dariusz Kurzela - 504 150 729

Tworzenie aplikacji, raportów, www
Jerzy Jankowski - 606 285 068

Komputery, sieci, serwis
Marcin Jankowski - 606 680 644


   SYMFONIA - Kadry i płace
KADRY I PŁACE

Program wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracownika i firmy. Umożliwia prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej. Pozwala na planowanie, ewidencję czasu pracy i płac. Wspomaga rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

MOŻLIWOŚĆ ŁATWEGO PRZYSTOSOWANIA PROGRAMU DO POTRZEB FIRMY
 • Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku - po uzupełnieniu danych za wcześniejsze okresy (zbiorczo lub za poszczególne miesiące).
 • Możliwość definiowania własnych elementów płacowych i składników wynagrodzeń.
 • Definiowanie dowolnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji indywidualnie, dla grup pracowników lub dla całej firmy.
 • Możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac.
 • Grupowanie pracowników według dowolnych kryteriów np.: pracownicy etatowi, pracujący na umowę- zlecenie, według działów bądź stanowisk.
 • Uwzględnienie różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa-zlecenie, prawa autorskie i inne). Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i końca roku.
 • Możliwość rozliczania wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, dzienne, godzinowe, prowizyjne, akordowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy).
Kompletna informacja o pracowniku skupiona w jednym miejscu programu.
WYGODNA EWIDENCJA ELEMENTÓW KADROWO-PŁACOWYCH
 • Możliwość ewidencji danych dotyczących przebiegu zatrudnienia, zarówno mających wpływ na wynagrodzenie (np. choroba, spóźnienie, urlop, nadgodziny, staż pracy), jak i nie mających na nie wpływu (np. szkolenia, badania lekarskie).
 • Możliwość pracy przy wielu jednocześnie otwartych miesiącach "w przód" (planowanie kosztów płac, podwyżek).
 • Możliwość planowania czasu pracy przy pomocy kalendarzy (firmy, grupy pracowników, pracownika).
 • Sporządzanie planów urlopów, szkoleń dla poszczególnych pracowników i działów firmy.
 • Możliwość definiowania własnych komunikatów przypominających o zbliżających się terminach, np.: badań lekarskich, rozliczeń.
 • Gromadzenie informacji o systemie wynagrodzeń pracowników w poszczególnych miesiącach.
 • Możliwość ewidencjonowania informacji z: umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń, umów cywilnoprawnych, deklaracji ZUS.
 • Ewidencja wydanych przepustek, pieczątek i wystawionych delegacji.
AUTOMATYZACJA COMIESIĘCZNEGO NALICZANIA PŁAC I ZARZĄDZANIE DANYMI KADROWYMI
 • Automatyczne naliczanie płac z wykorzystaniem danych kadrowych (m.in. zasiłków chorobowych, urlopów, potrąceń w razie nieobecności, nadgodzin, stażu pracy, dodatków funkcyjnych).
 • Możliwość tworzenia wielu własnych okresów rozliczeniowych w jednym miesiącu.
 • Automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu (dodanie lub usunięcie pewnego składnika systemu wynagrodzeń dla pracownika, zmiana wartości parametru płacowego itp.) do następnych okresów.
 • Możliwość częściowego rozliczania umów cywilno- prawnych i pilnowania stanu rozliczenia rozpoczętej transakcji.
 • Sygnalizowanie pozycji wymagających uzupełnienia na liście płac (tworzenie nowej listy płac bez konieczności przeglądania wszystkich danych).
 • Automatyczne obliczanie wartości wynagrodzenia (lub jego składników) brutto przy założonej wartości netto.
 • Rozliczanie alimentów, zaliczek, pożyczek, odzieży roboczej.
 • Możliwość wydruku przelewów na rachunki pracowników - indywidualnie i grupowo.
WSPOMAGANIE ROZLICZEŃ Z URZĘDEM SKARBOWYM I ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • Przenoszenie danych na comiesięczne deklaracje i roczne rozliczenia.
 • Wydruki PIT (2, 4, 8A, 8B, 11, 40) na gotowych lub zdefiniowanych w programie formularzach.
 • Nadruki na deklaracje ZUS (ZUA, ZWUA, RCA, RNA, RZA, RSA, DRA, RMUA).
 • Przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji: ZUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZWUA, RSA, RCA, RNA, RZA, DRA.
 • Wydruki przelewów dla ZUS i innych urzędów - indywidualnie i grupowo.
 • Rozliczanie składek ZUS, m. in: Zakładów Pracy Chronionej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
ZESTAWIENIA I DOKUMENTACJA KADROWO- PŁACOWA
 • Generowanie wybranych danych personalnych do zestawień statystycznych, np. staż pracy, wiek, wykształcenie.
 • Możliwość wydruku: umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu itp.
 • Łatwy dostęp do wszystkich informacji kadrowo-płacowych o pracowniku (historia zatrudnienia).
TAJNOŚĆ INFORMACJI
 • Dostęp do informacji uzależniony od uprawnień użytkownika - pełny dostęp dla szefów firmy oraz ograniczony dla innych pracowników (np. osoby z działu kadr mogą przeglądać tylko dane personalne pracowników).
 • Możliwość utajnienia płac i danych kadrowych.
INTEGRACJA Z PROGRAMEM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
 • Przesyłanie poleceniem księgowania danych płacowych do programu Finanse i Księgowość.
 • Definiowanie wzorca księgowania dla poszczególnych elementów wynagrodzeń.